Répertoire des peuples originaires représentés sur le blog – W

WA

Waccamaw

Waikerí ou Guaiqueri

Wailaki

Waimiri atroari

Waiwai

Wajuru

Walla Walla

Wamomae ou Cuiba

Wampanoag

Wampis ou Huambisa

Wanano ou Kotiria

Waorani ou Huaorani

Wapishana

Wappinger tribus

Wappo

Waranka

Warao

Warekena

Wari’

Wari – culture (Huari)

Warm springs ou Tenino

Wasco Wishram

Washoe + version espagnole

Wassu-Cocal + version espagnole

Waujá

Waunana ou Wounaan

Wayana

Wayãpi

Wayuu

WE

Weenhayek ou Wichí

WI

Wichí ou Weenhayek

Wichita

Winnebago ou Ho-Chunk

Wintun

Wipijiwi

Witoto ou Huitoto ou Uitoto

Wiwa ou Arsario

Wixárica ou Huichol

Wiyot

WO

Wolastoqiyik ou Malécites

Wounaan ou Waunana

%d blogueurs aiment cette page :